Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2016-07-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Seminarium dotyczące efektywności energetycznej w Złotowie

2016-08-11

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu - Magdalena Żelichowska, wzięła udział w seminarium pt. Efektywność energetyczna obiektów w ramach programów zewnętrznych. Spotkanie miało miejsce 4 sierpnia 2016 r. w sali audytoryjno -kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Tematyka seminarium, ustalona z Urzędem Miejskim w Złotowie, była bardzo szeroka i obejmowała zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, dobrych praktyk w zakresie likwidacji niskiej emisji w istniejących budynkach, możliwych działań lokalnych i indywidualnych na terenie gmin, a także Planów gospodarki niskoemisyjnej.

więcej

Pieniądze na Przedsięwzięcia Pozostałe zostały rozdysponowane

2016-08-04

W dniu 02 sierpnia 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie Przedsięwzięć Pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii, innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi regulaminami naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu, do realizacji w roku 2016.

więcej

Przyznano Pieniądze na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w trzecim naborze!

2016-08-03

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 02.08.2016 r. rozpatrzył Listę rankingową wniosków o dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

więcej

Powiat Złotowski otrzymał środki na usuwanie azbestu

2016-08-02

W piątek, 29 lipca 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu.

więcej

Zakończono ocenę wniosków na przedsięwzięcia związane z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej – trzeci nabór

2016-07-28

W dniu 21.07.2016 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

więcej

Szkolenie dla Beneficjentów

2016-07-28

We wtorek, 26 lipca br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zorganizował szkolenie dla Beneficjentów naboru wniosków na przedsięwzięcia dot. edukacji ekologicznej oraz związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół pn. „Prawidłowa realizacja umowy”.

więcej

Zakończono procedurę oceny wniosków na zadania proekologiczne realizowane przez Państwowe Jednostki Budżetowe ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2017

2016-07-27

Listy zadań zostały uzgodnione z właściwymi dysponentami części budżetowych, wyniki naboru przedstawia lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony Środowiska i gospodarki wodnej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017.

więcej

Starsze wpisy