Zielone zamówienia publiczne

2016-01-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako instytucja publiczna wdraża rozwiązania, których celem jest ochrona środowiska. W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić tych Państwa, którzy składają, w ramach tegorocznych naborów, wnioski do WFOŚiGW w Poznaniu, do stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych tzw. Zielonych zamówień publicznych.

więcej

Zakończono ocenę merytoryczną wniosków Państwowych Jednostek Budżetowych na rok 2017

2016-05-24

W dniu 23.05.2016 r. zakończyła się procedura oceny merytorycznej wniosków złożonych o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2017 na realizację przedsięwzięć realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe.

więcej

Pieniądze na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej I są rozdysponowane

2016-05-23

W dniu 23 maja 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie publikacji, wydawnictw, szkoleń, konkursów, olimpiad, seminariów, konferencji, warsztatów, sympozjów – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki niskiej emisji, segregacji odpadów w roku 2016.

więcej

Biznes dla środowiska

2016-05-12

O tym jak ważna jest wymiana doświadczeń w połączeniu ochrony środowiska z biznesem dyskutowano w dniu 11 maja b.r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podczas Konferencji „Środowisko i Technologia w biznesie”. Tematyka obejmowała obecne trendy w technologii, produkty przyjazne środowisku oraz ich systemy zarządzania. Na początek Dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman podsumowała projekt „Product & Process Management. Environmental Focus”, realizowany na UEP. W kolejnej części przedstawiciele biznesu zaprezentowali pro środowiskowe rozwiązania, stosowane w znanych przedsiębiorstwach, m.in.: Solaris Bus & Coach S.A., Raben Transport Sp. z o.o., Green Cross Poland, Volkswagen Polska Sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

więcej

Dopłaty do kredytów udzielanych przez Banki Spółdzielcze dla osób fizycznych

2016-05-06

WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 5 maja 2016 roku podpisał umowę ze Spółdzielczą Grupą Bankową, w sprawie udzielania dotacji przeznaczonej na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, na inwestycje w zakresie ochrony środowiska realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, z przeznaczeniem dla osób fizycznych.

więcej

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

2016-05-04

W dniu 28 kwietnia 2016 r., podczas odbywającego się w Solcu - Zdroju Konwentu Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, podpisana została umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014 – 2020 – zgodnie z jego osią priorytetową "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" i jest w całości finansowany ze środków UE. Umowa została zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pełni rolę Partnera Wiodącego, a czternastoma Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Lubelskim, które pełnią rolę Partnerów Projektu.

więcej

Zakończono ocenę formalną wniosków w ramach naboru dla PJB na rok 2017

2016-04-27

Zakończyła się procedura oceny formalnej wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w roku 2017 dla Państwowych Jednostek Budżetowych.

więcej

Jak skorzystać na odnawialnych źródłach energii?

2016-04-25

W czwartek 21 kwietnia w Leszczyńskim Centrum Biznesu miała miejsce konferencja: „Jak skorzystać na odnawialnych źródłach energii?”, w której udział wzięło ponad 100 osób – przedsiębiorców, samorządowców, inwestorów prywatnych oraz uczniów. Celem spotkania było m.in. przekazanie wiedzy, która pozwoli na podjęcie decyzji o wyborze najbardziej efektywnej technologii oraz informacji przydatnych w zdobywaniu dofinansowania dla inwestycji w OZE.

więcej

Starsze wpisy