Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół

2016-09-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016.r., poz.672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2017.

więcej

Nabór wniosków w zakresie przedsięwzięć związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego

2016-09-06

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017” ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem barszczu Sosnowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017.

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2016-07-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Poczuj chemię szkła!

2016-09-15

Czy można edukować w zakresie ochrony środowiska poprzez świadomy wybór produktów konsumenckich przy pomocy Napoleona, szklanej butelki i lekcji chemii? Oczywiście! Tak działa EduPak Polska - nowa odsłona tegorocznej, międzynarodowej kampanii edukacyjnej „Szkło jest wiecznie żywe” prowadzonej przez organizację non-profit Friends of Glass.

więcej

O energii z energią w Poznaniu!

2016-09-12

Pierwszy Poznański Dzień Energii już za nami. W minioną sobotę, 10 września na terenie Parku im. J. Kasprowicza przy hali Arena odbył się piknik rodzinny, którego celem było kształtowanie świadomości energetycznej Poznaniaków.

więcej

„Zielona energia – zdrowi mieszkańcy”

2016-09-08

„Zielona energia – zdrowi mieszkańcy” to projekt Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy, nagrodzony grantem w ramach konkursu Fundusz Naturalnej Energii. Celem projektu jest uświadomienie społeczeństwu problemów i skutków związanych z ociepleniem klimatu i zakłada cykl prelekcji i warsztatów na temat odnawialnych źródeł energii. Jedna z prelekcji odbyła się w miniony poniedziałek, 5 września w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.

więcej

Doradcy promują zieloną energię

2016-09-06

Mamy już za sobą dwa wydarzenia w ramach Wielkopolskich Dni Energii. Odbyły się one w dniach 28 sierpnia b.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie oraz 3 września b.r. w Centrum Wystawowo-Edukacyjnym w Gołaszynie. Celem Wielkopolskich Dni Energii jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz gospodarki niskoemisyjnej. Impreza organizowana jest z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z Wielkopolską Agencją Zarządzania Energią i wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

więcej

Poznański Dzień Energii

2016-09-02

W sobotę, 10 września br. w Poznaniu na terenie parku im. J. Kasprowicza przy Hali widowiskowo - sportowej Arena odbędzie się Poznański Dzień Energii. Akcja skierowana jest do mieszkańców Poznania i okolic, będących konsumentami wszystkich rodzajów energii i będzie mieć charakter rodzinnego pikniku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został partnerem Poznańskiego Dnia Energii oraz brał udział w jego organizacji i obędzie obecny podczas tego wydarzenia.

więcej

Seminarium dotyczące efektywności energetycznej w Złotowie

2016-08-11

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Złotowa, Doradca Energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu - Magdalena Żelichowska, wzięła udział w seminarium pt. Efektywność energetyczna obiektów w ramach programów zewnętrznych. Spotkanie miało miejsce 4 sierpnia 2016 r. w sali audytoryjno -kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie. Tematyka seminarium, ustalona z Urzędem Miejskim w Złotowie, była bardzo szeroka i obejmowała zagadnienia dotyczące gospodarki niskoemisyjnej, dobrych praktyk w zakresie likwidacji niskiej emisji w istniejących budynkach, możliwych działań lokalnych i indywidualnych na terenie gmin, a także Planów gospodarki niskoemisyjnej.

więcej

Pieniądze na Przedsięwzięcia Pozostałe zostały rozdysponowane

2016-08-04

W dniu 02 sierpnia 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu rozpatrzył listy wniosków o dofinansowanie Przedsięwzięć Pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobieganiu i likwidacji skutków poważnych awarii, innych zadań tj. tych, które nie są objęte ogłoszonymi regulaminami naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu, do realizacji w roku 2016.

więcej

Starsze wpisy