Zakończony nabór wniosków w ramach PROSUMENTA

2016-06-20

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem budżetu, WFOŚiGW w Poznaniu zakończył nabór wniosków w ramach Programu PROSUMENT.

więcej

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej po raz 3!

2016-06-06

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z opracowaniem Planów Gospodarki Niskoemisyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej

Debatowano o jakości powietrza w Poznaniu

2016-06-27

W dniu 24 czerwca b.r. w Urzędzie Miasta odbyła się debata na temat jakości powietrza w Poznaniu. Miała ona charakter otwarty dla wszystkich instytucji oraz mieszkańców zainteresowanych tematyką. Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczące monitoringu oceny jakości powietrza i systemu alarmowego, programów i możliwości wspierania działań w zakresie ochrony powietrza, programu KAWKA, transportu, działań z zakresu edukacji ekologicznej. Po każdym bloku tematycznym uczestnicy debaty mieli możliwość przedstawienia swoich uwag i sugestii nt. podejmowanych przez Miasto działań w zakresie ochrony powietrza.

więcej

Nagroda dla Stacji Tankowania Gazem Ziemnym LNG/CNG w Śremie w Konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016

2016-06-24

Stacja Tankowania Gazem Ziemnym LNG/CNG należąca do PGK w Śremie Sp. z o.o. została nagrodzona w Konkursie Top Inwestycje Komunalne 2016, jako nowatorskie rozwiązanie tankowania metanem płynnym, które stwarza nowe możliwości dla rozwoju motoryzacji w naszym kraju i dla polskiej gospodarki.

więcej

Pokaż, jak się zmienia Polska dzięki funduszom europejskim - Konkurs Ministerstwa Rozwoju

2016-06-21

Ministerstwo Rozwoju zaprasza pasjonatów fotografii do udziału w trzeciej edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy znaleźć w swojej okolicy ciekawą inwestycję związaną z ochroną środowiska, dofinansowaną z funduszy europejskich, zrobić zdjęcie i zamieścić je wraz z opisem na stronie www.mapadotacji.gov.pl.

więcej

Zielone Miasteczko w ramach Dni Pniew 2016

2016-06-21

W dniach 17-19 czerwca 2016 r. Pniewy obchodziły swoje święto. Celebrowanie Dni Pniew było okazją do przybliżenia mieszkańcom tematyki ochrony środowiska w skali lokalnej. 18 czerwca 2016 r. w Parku Miejskim stanęło tzw. Zielone Miasteczko. W ramach niego zorganizowano szereg atrakcji, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, mających na celu poprawę świadomości ekologicznej.

więcej

Gospodarka niskoemisyjna w rękach samorządów

2016-06-17

Transformacja modeli gospodarczych w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych stanowi ważne wyzwanie, zwłaszcza dla władz samorządowych. Gospodarka niskoemisyjna ma być taką gospodarką, której wzrost będzie możliwy bez konieczności wzrostu emisji gazów cieplarnianych, głównie dzięki ograniczeniu wykorzystania paliw kopalnych. Ma bazować przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu niskoemisyjnych technologii.

więcej

Zakończono pierwszy etap oceny wniosków na działania na rzecz ochrony pszczół w 2016 roku

2016-06-15

W dniu 14 czerwca 2016 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził informację o zakończeniu oceny wniosków w zakresie kryteriów dostępu 1.1 do 1.14 na przedsięwzięcia dotyczące działań na rzecz ochrony pszczół w roku 2016.

więcej

Doradcy Energetyczni szkolą z zakresu gospodarki niskoemisyjnej

2016-06-13

W czwartek, 9 czerwca 2016 r. Zespół Doradców Energetycznych zorganizował szkolenie pn. „Gospodarka niskoemisyjna – zjawisko, możliwości jej finansowania oraz rozwiązania praktyczne”. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica, a jego uczestnikami byli radni gminy, pracownicy urzędu oraz jednostek gminnych. Celem szkolenia było przekazanie wiedzy nt. gospodarki niskoemisyjnej, a także możliwości zastosowania rozwiązań niskoemisyjnych w praktyce oraz pozyskania środków na sfinansowanie takich działań.

więcej

Starsze wpisy