Nabór wniosków w trybie konkursowym na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji i rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie Energooszczędne”

2017-01-05

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2017”

więcej

Informacja o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2017-01-03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o planowanych naborach wniosków na rok 2017 w ramach środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”. Podane terminy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie

więcej

Nabór wniosków dla osób fizycznych

2017-01-02

Nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu Priorytetowego Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”

więcej

Zakończono pierwszy etap oceny wniosków wg kryteriów dostępu dla przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym w roku 2017.

2017-01-19

W dniu 18 stycznia 2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu zatwierdził informację o zakończeniu oceny wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu dla przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej o charakterze lokalnym w roku 2017.

więcej

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza

2017-01-18

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC, który służy do ochrony drzewostanów sosnowych przed barczatką sosnówką, brudnicą mniszką i borecznikiem sosnowcem.

więcej

Spotkania informacyjne w Ujściu i Wągrowcu

2017-01-18

13 stycznia br. w Ujskim Domu Kultury oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyły się spotkania informacyjno – doradcze na temat programów priorytetowych dla osób fizycznych: OZE – 2017, TERMO – 2017 oraz PIECYK – 2017.

więcej

Spotkania z mieszkańcami województwa wielkopolskiego

2017-01-12

W roku 2017 WFOŚiGW w Poznaniu będzie realizował nowe Programy Priorytetowe skierowane do osób fizycznych. Szczególnym zainteresowaniem wśród Wielkopolan cieszą się programy dotyczące poprawy efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

więcej

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu zmian prawa ochrony środowiska (uchwała podjęta podczas Sesji SWW w dniu 19.12. br.)

2016-12-28

 Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu zmian prawa ochrony środowiska (uchwała podjęta podczas Sesji SWW w dniu 19.12. br.).

więcej

Konferencja w Ministerstwie Energii dotycząca koncepcji klastrów energii

2016-12-22

W piątek, 16 grudnia br. w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Koncepcja Klastrów Energii w ramach POIiŚ 2014-2020”. Podczas spotkania szeroko omówiono ideę klastrów w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii, założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

więcej

KAMERA OBROTOWA NA WIEŻY WIDOKOWEJ W ŚWIĘTNIE

2016-12-21

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 30 tys.zł na wieży obserwacyjno - widokowej w Świętnie zostały zamontowane elementy monitoringu wizyjnego, pozwalające na monitoring środowiska i ograniczenie zagrożenia pożarowego lasów na terenach wokół wieży.

więcej

Starsze wpisy