# # # # A A A

Światowy Dzień Oceanów

08.06.2018

Święto zostało ustanowione przez rząd Kanady w 1992 roku, a w 2009 r. zostało oficjalnie uznane przez ONZ.  Stanowi ono okazję do podejmowania działań mających na celu ochronę dzikiej przyrody i zagrożonych siedlisk w morzach i oceanach. Obchodzone na całym świecie święto ma nam przypominać, że wszyscy jesteśmy zależni od oceanów. Dlatego też, bez względu na to gdzie mieszkamy, powinniśmy czuć się odpowiedzialni za ich stan.

Przy okazji tego dnia warto zwrócić uwagę na problem przełowienia. Ponad 90% światowych zasobów ryb jest wyczerpanych, znacznie uszczuplonych lub nadmiernie eksploatowanych. Krytycznie niski stan dziko żyjących populacji ryb jest obecnie jednym z największych wyzwań ekologicznych na świecie – informuje organizacja pozarządowa MSC i w Światowym Dniu Oceanów – nakłania ludzi na całym świecie do działania na rzecz ochrony zasobów mórz i oceanów. To co każdy z nas może zrobić, żeby populacje mogły się odbudować, to wybierać świadomie. Ułatwia nam to certyfikat zrównoważonego rybołówstwa MSC, ale możemy też zapoznać się z listą polecanych do spożycia gatunków ryb i będąc na zakupach – je wybierać  albo po prostu te, które są dla nas najłatwiej dostępne.