# # # # A A A

Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego

05.06.2018

Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

Celem obchodów tego dnia jest pogłębienie świadomości opinii publicznej na temat potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego na Ziemi.

Ekolodzy od lat zwracają uwagę na podstawowe problemy związane z ochroną środowiska, takie jak zanieczyszczenie wód i powietrza, kwaśne deszcze niszczące lasy oraz powiększające się obszary pustyń. Giną też lasy tropikalne i rosną góry odpadów. Nie można również zapomnieć o problemach o charakterze ogólnoświatowym, takich jak ocieplenie klimatu czy zmniejszenie się warstwy ozonowej, chroniącej Ziemię przed niebezpiecznym promieniowaniem.

Podczas Światowego  Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego organizowane są takie akcje jak m.in. uliczne parady, happeningi, „zielone” koncerty, konkursy artystyczne w szkołach, czy sadzenie drzewek.