# # # # A A A

Usuwanie AZBESTU – ponownie

18.12.2017

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 15.12.2017 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie zmiany w Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz trybie i zasadach udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018. Dotychczasowa treść § 16 ust. 2 pkt 10: „przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowane przez Powiaty oraz związki jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”, otrzymuje brzmienie: „przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”. W związku z powyższym Zarząd Funduszu unieważnia dotychczasowy nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ogłoszony 4 grudnia 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że ogłasza nowy Nabór uwzględniający  powyższą zmianę. Nabór będzie trwał od 18 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Za powstałą niedogodność Zarząd Funduszu uprzejmie przeprasza wszystkich Wnioskodawców.

Szczegółowe informacje na temat nowego naboru znajdują się na stronie: link