# # # # A A A

VI Krajowa Konferencja Ochrony Środowiska

27.10.2017

Podczas targów POL-ECO-SYSTEM, w dniu 18 października 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu był organizatorem VI Krajowej Konferencji Ochrony Środowiska. Tematyka Konferencji dotyczyła zagadnień ochrony środowiska na obszarach wiejskich.

 

Konferencja składała się z czterech paneli dyskusyjnych, które prowadzili i w których uczestniczyli specjaliści związani z problematyką rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska. Panel dotyczący zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich prowadziła Lidia Czechak, zastępca dyrektora Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. Dotyczył on m.in. tendencji rozwojowych obszarów wiejskich, problemów ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ochrony środowiska jako elementu wspomagania rozwoju, instrumentów finansowych wspierających rozwój i ochronę środowiska, pozarolniczych obszarów rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki państwa w zakresie wsparcia obszarów wiejskich, a także zagadnień gospodarki odpadami.

 

Temu ostatniemu zagadnieniu był poświęcony cały następny panel „Gospodarka odpadami” prowadzony przez Andrzeja Gawłowskiego z Rady Instytutu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Dyskutanci omawiali m.in. kierunki rozwoju gospodarki odpadami na obszarach wiejskich, zagadnienia gospodarki osadami ściekowymi, problemy z wdrażaniem systemowej gospodarki odpadami na obszarach wiejskich, a także rozwiązania zeroodpadowe na wsi i gospodarki o obiegu zamkniętym na obszarach wiejskich.

 

Trzeci panel VI KKOŚ „Gospodarka wodna” prowadził dr Paweł Chudziński, prezes Aquanet, przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty przy RZGW w Poznaniu. Dyskutanci zajęli się sprawami aktualizacji KPOŚK, zarządzania gospodarką wodną na obszarach wiejskich, sprawami ryzyka / zagrożeń powodziowych na obszarach wiejskich, ochroną ujęć wody pitnej oraz gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym.

 

Blok tematyczny „Energetyka” prowadził Andrzej Bobrowski, prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. W jego trakcie poruszano sprawy m.in. zarządzania energetycznego na obszarach wiejskich, programów wsparcia dla OZE na obszarach wiejskich, ochrony powietrza, klastrów energetycznych, kierunków i tendencji rozwoju OZE na obszarach wiejskich.