# # # # A A A

WFOŚiGW w Poznaniu zakończył nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK-2017”

12.09.2017

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”, wnioski były przyjmowane od dnia 16 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 do wyczerpania budżetu Programu, z uwzględnieniem puli wniosków rezerwowych o wartości do 20% ponad budżet Programu.

Budżet Programu z uwzględnieniem 20% rezerwy został wyczerpany w dniu 29 sierpnia 2017 r. o godz. 9.00. Wówczas też zakończono nabór wniosków.

W terminie naboru w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK-2017” w WFOŚiGW w Poznaniu zostały złożone 344 wnioski.

Wnioski te będą obecnie podlegały weryfikacji pod kątem zawartości kompletu wypełnionych załączników, ponieważ tylko wnioski, które zawierają komplet wypełnionych załączników będą podlegały ocenie.

Informacje o wnioskach podlegających ocenie zostaną zamieszczone na stronie www.wfosgw.poznan.pl w terminie do dnia 29 grudnia br.