# # # # A A A

Wielkopolskie Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

13.05.2019

W dniu 10 maja 2019 r.  odbyła się w Poznaniu uroczystość Wielkopolskich Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczęto mszą świętą odprawioną w intencji strażaków w kościele Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu.

Następnie, podczas uroczystego apelu na placu przed Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1, wręczono odznaczenia i nagrody oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Podziękowano także za wsparcie funkcjonowania ksrg na terenie Wielkopolski w 2018 roku.

Podczas apelu nastąpiło również odczytanie listu okolicznościowego Komendanta Głównego PSP oraz historii kamienia strażackiego, pod którym zaproszeni goście złożyli kwiaty.

W imieniu organizatorów wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak podziękował przybyłym gościom oraz strażakom za uczestnictwo w tym szczególnym dniu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej Poseł Marta Kubiak, Zbigniew Dolata, Tadeusz Dziuba, Tomasz Ławniczak, Marcin Porzucek, Jan Dziedziczak, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, przedstawiciele duchowieństwa, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Jolanta Ratajczak wraz z Zastępcą Prezesa Zarządu Aleksandrą Durkowską, przedstawiciele innych służb oraz władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Po zakończonym apelu rozpoczął się festyn rodzinny dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

 

 

fot. KW PSP w Poznaniu