# # # # A A A

Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy powołania Policji Państwowej

01.08.2019

31 lipca br. na poznańskim Placu Wolności odbyły się wojewódzkie obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystościach uczestniczyli wielkopolscy policjanci oraz zaproszeni goście, w tym Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu. Wydarzeniom towarzyszyły atrakcje dla mieszkańców przygotowane przez mundurowych.
Polska Policja to największa formacja resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jej funkcjonariusze przy wsparciu pracowników Policji codziennie czuwają nad bezpieczeństwem obywateli. Każdego dnia z determinacją, poświęceniem i odwagą narażają swoje życie i zdrowie w trosce o dobro i los drugiego człowieka.
Rok 2019 jest rokiem szczególnym, gdyż na ten czas przypada setna rocznica powstania Policji Państwowej. Wielkopolscy policjanci świętowali 31 lipca 2019 r.
Uroczyste obchody związane z tym wyjątkowym jubileuszem rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą świętą w Poznańskiej Farze, z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Kompanii Honorowej i Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po mszy policjanci i zaproszeni goście przeszli przez miasto na Plac Wolności, gdzie odbył się uroczysty apel.
Komendant Mąka podziękował wszystkim gościom za obecność, mieszkańcom Wielkopolski za bardzo dobrą ocenę pracy policjantów i zaufanie, a funkcjonariuszom za codzienną służbę i wyraził swoją dumę z bycia wielkopolskim policjantem.
Podczas uroczystego apelu policjantom i pracownikom Policji zostały wręczone medale państwowe oraz odznaczenia resortowe i związkowe, którym towarzyszyły mianowania na wyższe stopnie służbowe, wyróżnienia i medale okolicznościowe.
Najbardziej widowiskowym punktem apelu był pokaz musztry paradnej Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Andrzeja Witiwa.
Uroczystość zakończyła się defiladą połączoną z prezentacją pojazdów wielkopolskiej Policji.