# # # # A A A

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Poznaniu

24.07.2018

24 lipca 2018 r. przypada 99. rocznica uchwalenia przez Sejm ustawy o policji. Tegoroczne obchody święta policji odbyły się 17 lipca, a zjechali się na nie mundurowi z całego regionu. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń resortowych, awansów i wyróżnień dla wielkopolskich funkcjonariuszy i pracowników Policji. W obchodach

udział wzięli: Wojewoda Wielkopolski, Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wraz z zastępcami, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych wielkopolskiej Policji, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, związków zawodowych oraz instytucji, które na co dzień współpracują
z Policją. Wśród zaproszonych gości była również Jolanta Ratajczak, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu oraz Aleksandra Durkowska, Zastępca Prezesa Zarządu.

Uroczystości rozpoczęto złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Pomordowanych Policjantów, gdzie znajdują się tablice, z czterystoma nazwiskami funkcjonariuszy zabitych przez NKWD i hitlerowców. Następnie, tradycyjnie w kościele garnizonowym poznańskiej Policji, odbyła się msza święta, a dalsze obchody przeniosły się do Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwieńczeniem uroczystości był koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą nadkom. Adama Witiwa.

 

fot. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu