# # # # A A A

XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

12.04.2019

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana od 1985 r. to najpopularniejsza, wśród 34 istniejących aktualnie w Polsce i zarejestrowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, olimpiad. Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw względem środowiska przyrodniczego, a także inicjowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. Olimpiada ma także za zadanie pobudzać aktywność badawczą, inspirować do podejmowania inicjatyw praktycznych na rzecz ochrony przyrody, poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi. Jest olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści przedmiotów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Jej problematyka  obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie.

W sobotę, 6 kwietnia br. w sali posiedzeń Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzki XXXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Blisko stu uczniów z wielkopolskich szkół zmagało się z testem pisemnym, a następnie 12 finalistów odpowiadało ustnie na pytania z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Siedmioro najlepszych uczniów, wkrótce zmierzy się w finale krajowym, gdzie walczyć będą o indeks wyższej uczelni.

Organizatorem etapu okręgowego jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Patronat nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

fot. UMWW