# # # # A A A

Zakończono ocenę wniosków wg kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.3 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej w roku 2018

04.10.2018
Zakończono ocenę wniosków wg kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.3   i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej  w roku 2018

W dniu  01.10. 2018 roku zakończyła się procedura oceny wniosków  wg kryteriów merytorycznych 3.1.1 – 3.1.3 na przedsięwzięcia w zakresie Edukacji Ekologicznej planowanych do realizacji w 2018 roku.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających kryteria merytoryczne i zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla przedsięwzięć w zakresie Edukacji Ekologicznej w roku 2018.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 15 wniosków,  dla  których Zarząd Funduszu zaplanował dotacje do wysokości 95%.

Wnioskodawcy, których przedsięwzięcia znajdują się na liście otrzymają pisemną informację o dalszej procedurze postępowania.