# # # # A A A

Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu

14.08.2019

09.08.2019 r. została podpisana umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Jolantę Ratajczak i Zastępcę Prezesa Zarządu Aleksandrę Durkowską a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu Tomasza Banaszaka oraz Główną Księgową Karolinę Śpikowską.
Przedsięwzięcie pn.: „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego wraz z telewizorem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu” zostało dofinansowane w formie dotacji do kwoty 35 545,00 zł. Koszt całkowity przedsięwzięcia stanowi 52 545,00 zł.

Symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego zbudowany jest w skali 1:12, składa się z 6 pomieszczeń na trzech kondygnacjach, klatki schodowej i komina. Pomieszczenia są umeblowane i wyposażone w akcesoria do symulacji zagrożeń. Symulowane są w nim miejsca narażone na zaprószenie ognia i przedstawione w sposób wizualny za pomocą efektów dymnych, świetlnych i dźwiękowych. Głównym celem zakupu symulatora zagrożeń pożarowych będzie edukacja dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców powiatu gostyńskiego. Zakupiony symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego docelowo znajdował się będzie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Będzie wykorzystywany podczas wizyt przedszkolaków i młodzieży szkolnej w komendzie oraz w czasie Dni Otwartych Strażnic organizowanych dla rodzin z dziećmi. Symulator ze względu na mobilność będzie również wykorzystywany podczas festynów organizowanych z okazji Dnia Strażaka oraz innych festynów miejskich i wiejskich organizowanych na terenie całego powiatu, na których swoje stanowisko w ramach prewencji społecznej będzie miała Państwowa Straż Pożarna. Domek zagrożeń będzie podstawowym narzędziem dydaktycznym w czasie przeprowadzanych corocznych akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Przeprowadzane akcje edukacyjne przy użyciu symulatora znacznie zyskają na atrakcyjności i skuteczności w dotarciu do domyślnego odbiorcy a w efekcie przyczynią się do ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia pożarów domów i mieszkań a w konsekwencji zmniejszenia emisji toksycznych gazów pożarowych do atmosfery.