# # # # A A A

Zaplanowano pomoc dla wniosków w zakresie Ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018

26.04.2018

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 24.04.2018 r. zgodnie z Regulaminem naboru §6 ust.1 pkt.8 rozpatrzył listę wniosków po poprawnie złożonych korektach spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z  działaniami z zakresu Ochrony i kształtowania przyrody w roku 2018.

W wyniku zakończenia drugiego etapu planowania pomocy, do dofinansowania zakwalifikowano 40 wniosków. Dla 36 przedsięwzięć Zarząd Funduszu zaplanował dotację w wysokości 50% kwoty wnioskowanej, a dla 4 zaproponował pożyczkę z 40% umorzeniem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie naboru: link