# # # # A A A

Zaplanowano pomoc finansową dla przedsięwzięć POZOSTAŁYCH

04.05.2017

Zaplanowano pomoc finansową dla przedsięwzięć pozostałych w zakresie: monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii oraz innych zadań tj. takich, które nie są objęte ogłoszonymi Regulaminami Naboru wniosków opublikowanymi przez WFOŚiGW w Poznaniu na 2017.

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 28.04.2017 r. rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do  dofinansowania dla przedsięwzięć POZOSTAŁYCH w roku 2017.

W wyniku zakończenia oceny zaplanowano pomoc finansową:

  • w formie dotacji dla 62 przedsięwzięć;
  • w formie pożyczki umarzalnej do 40% dla 50 przedsięwzięć.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NABORU