# # # # A A A

Zaplanowano pomoc na przedsięwzięcia inwestycyjne w roku 2018

16.04.2018

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył złożone do dnia 19 stycznia 2018 r. wnioski na przedsięwzięcia inwestycyjne i zaplanował kwoty pomocy.

Łączna planowana kwota pomocy na rok 2018 w formie pożyczek wynosi 65,1 mln złotych, natomiast w formie dotacji 3,24 mln złotych.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: link