# # # # A A A

Zaplanowano pomoc na rzecz Ochrony Pszczół w roku 2018

13.03.2018

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu w dniu 08.03.2018 r. rozpatrzył listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania dla przedsięwzięć związanych z ochroną pszczół na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2018.
W wyniku zakończenia oceny według kryterium selekcji, do dofinansowania zakwalifikowano 24 wnioski na łączną wartość dofinansowania 956.816,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie: link