# # # # # A A A

Zmiana formuły konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”

21.03.2019

Odpowiadając na zapotrzebowanie mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów postanowiliśmy zmienić formułę konferencji pn. „Efektywność energetyczna a jakość powietrza”, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. w Poznaniu łącząc ją ze spotkaniem szkoleniowo-informacyjnym nt. efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Spotkanie odbędzie się na terenie centrum konferencyjnego Międzynarodowych Targów Poznańskich, w Sali Niebieskiej Holu Wschodniego.

Podczas spotkania omówione zostaną działania dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej w istniejących budynkach oraz Program Priorytetowy Czyste Powietrze, wraz ze szczegółowym objaśnieniem sposobu wypełniania wniosku o dofinansowanie, kontroli realizacji przedsięwzięć oraz rozliczenia umowy o dofinansowanie. Poruszone zostaną także kwestie stanu jakości powietrza województwa wielkopolskiego oraz źródeł finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Dodatkowo, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wygłosi prelekcję „Edukacja dla bezpieczeństwa jako element zapobiegania zagrożeniom pożarowym i ekologicznym w Wielkopolsce”.

Od godz. 14.20 do 16.20 zorganizowany zostanie dla mieszkańców Wielkopolski dyżur naszych pracowników, którzy będą odpowiadać na pytania dotyczące warunków udzielenia pomocy finansowej, pomogą przy wypełnianiu oraz złożeniu wniosków.

Zapraszamy na spotkanie zarówno przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak i mieszkańców województwa wielkopolskiego.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest odesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia do 22 marca 2019 r. do godz. 15.00 na adres mailowy: izabela.kaminska@wfosgw.poznan.pl lub marta.jankowska@wfosgw.poznan.pl.

 

 

Konferencja finansowana jest w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.