# # # # A A A

Zielone i czyste miasta – konferencja prasowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

14.05.2018

Konferencją prasową Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął 10 maja 2018 r. dwudniowy wyjazd studyjny pn. „Zielone i czyste miasta. NFOŚiGW finansuje poprawę jakości życia w ośrodkach miejskich”. Spotkanie z dziennikarzami w Poznaniu było okazją do omówienia roli Narodowego Funduszu w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych w całej Polsce.

Prezes Zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda omówił Założenia Krajowego Pakietu Czyste Powietrze, zaznaczając, że finalizowane są ustalenia dotyczące preferencyjności dofinansowania termorenowacji budynków jednorodzinnych. Wieloletnim programem w perspektywie 10-12 lat,  prawdopodobnie objętych zostanie około 3 miliony domów, a najubożsi będą mogli liczyć na wsparcie od 90 do 40% kosztów projektu w zależności od wysokości dochodów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przeznaczył ponad 1,2 miliarda złotych z Funduszu Spójności w obecnej unijnej perspektywie (2014-2020) na 144 przedsięwzięcia poprawiające jakość środowiska miejskiego oraz 19 inwestycji wdrażających nowoczesną gospodarkę odpadami. Na te projekty polskie miasta wydadzą w sumie przeszło 1,8 miliarda złotych. Efektem ich starań będą zielone i czyste ośrodki miejskie. NFOŚiGW ogłosił kolejne unijne konkursy w tym zakresie. Efekty i plany w obszarze działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
i działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi przedstawił na konferencji prasowej Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Dominik Bąk.

W wydarzeniu uczestniczyły także Prezes i Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Jolanta Ratajczak i Aleksandra Durkowska. Wojewódzkie fundusze, w tym ten wielkopolski, są ważnym partnerem NFOŚiGW w finansowaniu ochrony środowiska. Dotychczas, czyli przez 25 lat WFOŚiGW w Poznaniu wydał około 4 miliardów złotych na działania w swoim regionie, w tym aż 2 miliardy złotych na przedsięwzięcia dotyczące ochrony powietrza.

Konferencja prasowa towarzyszyła wyjazdowi studyjnemu, zorganizowanym przez NFOŚiGW dla dziennikarzy. Przez dwa dni (10-11 maja 2018 r.) przedstawiciele ogólnopolskich i regionalnych mediów wizytują wielkopolskie miasta (Poznań, Kościan, Jarocin i Kalisz), gdzie zapoznają się
z „zielonymi” i „odpadowymi” inwestycjami, które otrzymały wsparcie NFOŚiGW – zarówno z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, jak i ze środków krajowych.