# # # # A A A

Zmiana Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”

06.04.2017

W dniu 21 marca 2017 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu podjęła decyzję o zmianie Programu Priorytetowego Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”. Zmiana dotyczy wydłużenia terminów realizacji Programu (podpisywania umów, kwalifikowania kosztów i wypłaty środków).

Równocześnie informujemy, że planowany termin ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „PIECYK – 2017” zostaje przesunięty na dzień 16 sierpnia 2017 r.