- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

14 grudnia 2019 r. – Sobota z Czystym Powietrzem

Zapraszamy serdecznie na Dni Otwarte Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, która odbędzie się w sobotę 14 grudnia 2019 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy ul. Szczepanowskiego 15A w Poznaniu.

Pracownicy Funduszu będą odpowiadać na pytania dotyczące warunków udzielenia pomocy finansowej, a także pomogą przy wypełnianiu wniosków.
Serdecznie zapraszamy!