# # # # # A A A

Akademia Pelletu

12.07.2017

„Akademia Pelletu” to cykl odbywających się w Wielkopolsce edukacyjnych spotkań popularyzujących wykorzystanie pelletu w gospodarstwach domowych, zakładach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. W ramach tego cyklu w dniu 6 lipca 2017 r. z inicjatywy Wójt Gminy Ryczywół, Pani Renaty Gembiak – Binkiewicz, w Gminnym Ośrodku Kultury w Ryczywole odbyło się spotkanie informacyjne dla osób zamieszkujących powiat obornicki. Miało ono na celu uświadomienie mieszkańcom,  jak duże zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi niesie za sobą spalanie paliw stałych w starych, niesprawnych piecach. Dzięki obecności zaproszonych Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Macieja Kołowskiego i Sebastiana Maćkowiaka uczestnicy  mieli okazję bezpośredniego zapoznania się z możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany starych pieców na nowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje 16.08.2017 r.  ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu „Piecyk – 2017” na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych skierowanego do osób fizycznych. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację/wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2). Osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% na pokrycie 100% kosztów kwalifikowanych na modernizację/wymianę źródeł ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u

W spotkaniu wzięli udział również producenci oraz sprzedawcy kotłów na biomasę, jak i samej biomasy w postaci pelletu. Mieszkańcom przybliżono korzyści ekonomiczne i ekologiczne wynikające ze stosowania paliw z biomasy oraz techniczne aspekty kotłów wykorzystujących to paliwo. Następna edycja „Akademii Pelletu” odbędzie się na początku sierpnia w Pobiedziskach.

 

 

 

Logo ZDE