# # # # # A A A

Bez-tlen-owce? – edukacja na rzecz czystego powietrza w V LO

10.06.2019

W dniu 6 czerwca b.r. w V Liceum Ogólnokształcącym im. K. Potockiej w Poznaniu realizowany był projekt pn. „Dzień Tlenu”. Tego dnia młodzież przygotowała inicjatywy mające na celu promocję zachowań i technologii przyjaznych środowisku, a także służących ochronie powietrza.

Pierwszą część wydarzenia stanowiła prelekcja przedstawiciela Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Następnie prezentację pt. „Czyste powietrze – dlaczego powinno być to dla nas tak ważne” omówiła Kinga Świtalska – doradca energetyczny WFOŚiGW w Poznaniu. Uczniowie przygotowali również debatę oksfordzką na temat zasadności budowy nowych bloków węglowych. Oczywiście zdecydowana większość młodzieży poparła wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na koniec uczniowie uczcili Dzień Tlenu wspólnym zdjęciem pamiątkowym.