# # # # # A A A

Biznes dla środowiska

11.05.2016
Biznes dla środowiska

O tym jak ważna jest wymiana doświadczeń w połączeniu ochrony środowiska z biznesem dyskutowano w dniu 11 maja b.r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu podczas Konferencji „Środowisko i Technologia w biznesie”. Tematyka obejmowała obecne trendy w technologii, produkty przyjazne środowisku oraz ich systemy zarządzania. Na początek Dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman podsumowała projekt „Product & Process Management. Environmental Focus”, realizowany na UEP. W kolejnej części przedstawiciele biznesu zaprezentowali pro środowiskowe rozwiązania, stosowane w znanych przedsiębiorstwach, m.in.: Solaris Bus & Coach S.A., Raben Transport Sp. z o.o., Green Cross Poland, Volkswagen Polska Sp. z o.o., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Kinga Świtalska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu omówiła działania Funduszu wspierające inwestycje w zakresie ochrony środowiska, zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. Nawiązała także do projektu doradztwa energetycznego, którego celem jest wsparcie w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej.

 

Logo ZDE