# # # # # A A A

Ciąg dalszy szkoleń dla pracowników socjalnych

28.09.2018

21 września rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenia są elementem działań Programu „Czyste Powietrze” związanym z szerzeniem informacji w zakresie efektywnego wykorzystania energii w domach i mieszkaniach oraz pozyskaniem środków na prace zwiększające efektywność energetyczną. W comiesięcznych szkoleniach w naszym województwie uczestniczy około 30 osób, które następnie przekazują zdobyte informacje swoim podopiecznym w gminach. Szkolenia prowadzą Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu, w ramach realizacji celów Programu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

ZDE