# # # # # A A A

Coraz więcej gmin w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze

17.01.2020

Program Priorytetowy Czyste Powietrze realizowany jest w WFOŚiGW w Poznaniu od 19 września 2018 r. Od tej pory do Funduszu wpłynęło około 8700 wniosków. Zainteresowanie Programem nie słabnie. Wzrasta świadomość ekologiczna społeczeństwa wobec czego coraz więcej osób zainteresowanych jest wymianą nieefektywnych źródeł ciepła w swoich domach. Aby ułatwić właścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych wnioskowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w jego realizację od lipca 2019 r. włączają się gminy. Wspólna realizacja Programu jest dobrowolna, jednakże coraz więcej gmin jest zainteresowanych udzielaniem pomocy swoim mieszkańcom. Dzięki Porozumieniu, mieszkańcy danej gminy mogą zgłaszać się bezpośrednio do swojego urzędu gminy lub miasta w celu otrzymania informacji lub też uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku. W grudniu 2019 r. kolejne trzy gminy przystąpiły do Programu: Bojanowo – leżące w powiecie rawickim, Gizałki z powiatu pleszewskiego oraz Powidz leżący w powiecie słupeckim. W najbliższym czasie następne sześć gmin ma zamiar wyjść naprzeciw potrzebom swoich mieszkańców i podpisać z WFOŚiGW w Poznaniu Porozumienie dotyczące wspólnej realizacji Programu, dzięki czemu ilość gmin biorących w nim udział sięgnie niemalże 100. Aktualna lista gmin z terenu Wielkopolski, które są zaangażowane w realizację Programu dostępna jest na stronie WFOŚiGW w Poznaniu w zakładce „Czyste Powietrze”. www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/