# # # # # A A A

Czysta energia dla miast i gmin

23.06.2017

Zapowiadana wcześniej konferencja pn. „Czysta energia dla miast i gmin” realizowana przez Miasto Poznań, odbyła się 22 czerwca w Urzędzie Miasta Poznania. Spotkanie to było jednym z elementów trwającej akcji pod nazwą: Poznański Dzień Energii, która organizowana jest po raz drugi. W tym roku Partnerami Poznańskiego Dnia Energii są Philips, Veolia, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią, Politechnika Poznańska, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Poznański Dzień Energii to wydarzenie związane z edukacją ekologiczną i podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności. Tegoroczna edycja obejmuje wspomnianą konferencję, jak również konkurs plastyczny oraz wzorem ubiegłego roku – piknik rodzinny. Prelegenci, będący przedstawicielami Organizatora i Partnerów zaprezentowali informacje dotyczące szerokiej tematyki nawiązującej do efektywności energetycznej. Uczestnicy wysłuchali wystąpień na temat modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego w Poznaniu i jego wpływu na poprawę stanu jakości powietrza, grupowych zakupów energii oraz efektywności energetycznej w naszym mieście. Poruszone zostały również kwestie możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce, bezpieczeństwa i niezawodności sieci elektroenergetycznych, a także energooszczędnego oświetlenia. Informacje na temat wsparcia finansowego i doradczego WFOŚiGW w Poznaniu przedstawiła Kinga Świtalska – doradca energetyczny wielkopolskiego Funduszu. Konferencja wpisała się w wydarzenia związane z odbywającym się w całej Europie w dniach 19-25 czerwca Tygodniem Zrównoważonej Energii (EU Sustainable Energy Week).

Logo ZDE