# # # # # A A A

„Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”

19.10.2017

Szanowni Państwo,

W imieniu Prezes Zarządu WFOŚiGW w Poznaniu mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję organizowaną przy wsparciu Urzędu Miasta Leszna:

„Czyste powietrze podstawą dobrej jakości życia”.

Konferencja odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w Lesznie. Skierowana jest do przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców regionu leszczyńskiego. Poruszać ma m.in. zagadnienia związane z ochroną powietrza, zasadami współpracy z Doradcami Energetycznymi WFOŚiGW oraz wskazywać różnorodne źródła finansowania inwestycji energetycznych.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do dnia 23 października br. do godz. 15:00 na adres mailowy: sebastian.mackowiak@wfosgw.poznan.pl lub na numer faxu: 061/ 841-10-09.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” i finansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

ZDE