# # # # # # A A A

DDD czyli Dydaktyczna Dróżka w Drożkach

05.10.2021
Widać wysypaną kamieniami ścieżkę, nasadzenia wokół niej. Przy ścieżce postawiono tablice edukacyjne. Z lewej strony widać drewniane kosze na śmieci, domek dla owadów. Pośrodku ścieżki stoi mała stacja meteorologiczna. Z tyłu widać stary mur i budynki mieszkalne.

Dydaktyczna Dróżka w Drożkach powstała w Szkole Podstawowej im. im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu. Wzdłuż specjalnie przygotowanej ścieżki postawiono tablice edukacyjno – informacyjne, drewniany stół z ławkami, obok pojawiły się również domki dla owadów i budki lęgowe, a wokół nasadzono krzewy, byliny i pnącza. W skład ścieżki wchodzi również  stacja meteorologiczna. Wyposażona jest w podstawowe przyrządy pomiarowe: termometry – minimalny, maksymalny i zwykły, barometr, higrometr oraz deszczomierz.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki środkom z WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 17,7 tys. zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 29,5 tys. zł.

Celem przedsięwzięcia było stworzenie miejsca, w którym dzieci przedszkolne i uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę ekologiczno-przyrodniczą, przeprowadzać doświadczenia i obserwacje, poznać  powiązania między organizmami żywymi a środowiskiem nieożywionym, a także prowadzić obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie.

 

 

fot. Urząd Gminy Rychtal