- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Generator

Generator wniosków dostępny jest pod adresem: WNIOSKI | Logowanie (wfosgw.poznan.pl) [1]

 

 

Dla wniosków składanych w trybie ciągłym  do 14.03. 2021 r.  obowiązujący generator dostępny jest pod adresem:   http://generator.wfosgw.poznan.pl/ [2]