# # # # # # A A A

Formularze niezbędne do zawarcia umowy

Poniżej przedstawione są wzory dokumentów, wymaganych w piśmie o planowanej pomocy, niezbędne do podjęcia uchwały o przyznaniu pomocy i podpisania umowy.  Należy pobrać tylko te wzory o których jest mowa w piśmie o planowanej pomocy (promesie).

Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej
Pomoc-publiczna_Załącznik-PP-3

Instrukcja-wypełniania-załącznika-PP-3-Pomoc-publiczna

Oświadczenie-o-braku-zmian-do-pomocy-publicznej_Załącznik-PP-4

Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis

Formularz_informacji_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_-_rozp_KE_nr_1407_2013_od_dnia_15112014

Formularz-informacji-do-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybołówstwie

Formularz_informacji-przedstawionych_do_pomocy_de_minimis_UOIG

Oświadczenie-o-niewystąpieniu-krzyżowego-finansowania-Podmiotu-2

Powrót