# # # # # # A A A

Formularze niezbędne do zawarcia umowy

Poniżej przedstawione są wzory dokumentów, wymaganych w piśmie o planowanej pomocy, niezbędne do podjęcia uchwały o przyznaniu pomocy i podpisania umowy.  Należy pobrać tylko te wzory o których jest mowa w piśmie o planowanej pomocy (promesie).

Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej
Powrót