- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Formularze niezbędne do zawarcia umowy

Poniżej przedstawione są wzory dokumentów, wymaganych w piśmie o planowanej pomocy, niezbędne do podjęcia uchwały o przyznaniu pomocy i podpisania umowy.  Należy pobrać tylko te wzory o których jest mowa w piśmie o planowanej pomocy (promesie).

Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej [1]