- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

JST i inne podmioty

W celu zawarcia umowy cywilno-prawnej udzielenia pomocy, należy przedłożyć dokumenty o których mowa w piśmie o planowanej pomocy. Wymagane formularze dotyczące spraw: finansowych, ekologiczno-rzeczowych oraz pomocy publicznej są do pobrania w sekcji: FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY.

Prezentowane są również przykładowe formularze umów dla pomocy w formie pożyczek oraz dotacji: WZORY UMÓW, a także wytyczne, do stosowania których zobowiązani są Beneficjenci, dostępne są w sekcji: WYTYCZNE.

W celu realizacji umowy cywilno-prawnej udzielenia pomocy, należy przedłożyć dokumenty wymagane umową. Wymagane formularze są do pobrania w sekcji: DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY.