- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Wzory umów

Prezentowane są przykładowe szablony umów dla pomocy w formie pożyczek oraz dotacji.

 

Umowa pożyczkowa dla JST – umarzalna [1]

Umowa pożyczkowa dla JST – nieumarzalna [2]

Umowa pożyczkowa dla innych Podmiotów niż JST – umarzalna [3]

Umowa pożyczkowa dla innych Podmiotów niż JST – nieumarzalna [4]