- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Osoby fizyczne

W celu zawarcia umowy pożyczki, należy przedłożyć dokumenty o których mowa w piśmie o planowanej pomocy. Wymagane do złożenia formularze są do pobrania w sekcji: FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY.

W sekcji WZORY UMÓW znajdują się formularze umów pożyczki w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych.

Wytyczne, do stosowania których, zgodnie z zapisami umów, zobowiązani są Beneficjenci, dostępne są w sekcji: WYTYCZNE.

W celu realizacji umowy pożyczki, należy przedłożyć dokumenty wskazane w umowie. Wymagane formularze są do pobrania w sekcji: DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY.