# # # # # # A A A

Wnioski o umorzenie w ramach Programów Priorytetowych dla osób fizycznych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Załączniki:

Wniosek o umorzenie w ramach programu OZE-2017

Wniosek o umorzenie w ramach programu PIECYK-2017

Wniosek o umorzenie w ramach programu TERMO-2017

Formularz informacji o pomocy de minimis (Rozp. KE 14072013)

 

 

Powrót