# # # # # # A A A

WZORY UMÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Zmiana wzorów umowy pożyczki w ramach Programu Priorytetowego OZE-2017, TERMO-2017, PIECYK-2017
Od dnia 3 stycznia 2018 r. obowiązują zaktualizowane wzory umowy pożyczki w ramach Programów Priorytetowych OZE-2017, TERMO-2017, PIECYK-2017.
Zmiany dotyczą § 7 ust. 1 umowy i wykazu załączników do umowy, w zakresie zapisu dotyczącego zabezpieczenia w formie weksla własnego „in blanco”.

Powrót