- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy

Dokumenty do pobrania – załączniki wymagane przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej (określone w piśmie o planowanej pomocy)