- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

PJB

Dokumenty wymagane przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej zawarte są w sekcji: FORMULARZE NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY, natomiast Dokumenty związane z rozliczeniem umowy przekazania środków zawarte są w sekcji: DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY.