- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – WFOŚiGW Poznań - https://www.wfosgw.poznan.pl -

Dla beneficjenta

Wojewódzki Fundusz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Beneficjentów, przygotował formularze dokumentów do wykorzystania, podczas kompletowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy z Funduszem.