# # # # # # A A A

Dla siebie, dla gminy, dla planety – warsztaty i konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Budzyniu

29.04.2021
Znak ścieżki rowerowej na drzewie

W ramach projektu „Dla siebie, dla gminy, dla planety – warsztaty i konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Budzyniu” uczniowie przygotowali krótki filmik promujący ścieżkę rowerową Budzyń – Dziewoklucz. Wszystkie prace konkursowe były ciekawe i wymagały od uczniów dużego zaangażowania, dlatego też wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Z trzech prac stworzono jeden filmik, który ma za zadanie promować ścieżkę rowerową Budzyń – Dziewoklucz w mediach społecznościowych oraz ma być argumentem w rozmowach z władzami dotyczących realizacji innych tego typu przedsięwzięć.

Projekt „Dla siebie, dla gminy, dla planety – warsztaty i konkursy ekologiczne w Szkole Podstawowej w Budzyniu” został dofinansowywany przez Fundusz w wysokości ponad 15 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone m.in. na nagrody dla uczestników konkursów. Oprócz głównego celu związanego z poddaniem refleksji nawyków konsumenckich związanych z użytkowaniem papieru, opakowań aluminiowych i drewna, konkurs ma również na celu zintegrowanie młodzieży zaangażowanej w pracę nad projektem oraz zaproponowanie jej ciekawych, pożytecznych i niebanalnych metod spędzania wolnego czasu w zgodzie z przyrodą. Założeniem projektu jest pobudzenie w młodzieży myślenia kreatywnego oraz wdrażanie w życie nowych  pomysłów  i rozwiązań związanych z ochroną środowiska w gminie Budzyń.