1

Nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych

dokumentacja techniczna

Dodano: 01 grudnia, 2021 | Autor: Administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.”

ogłasza nabór wniosków

na przedsięwzięcia związane z wykonaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych

na przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku i w 2022 roku na terenie województwa wielkopolskiego

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego „JST”

Cel naboru:
Celem Naboru jest wykonanie projektu robót geologicznych, który powinien zostać wykorzystany do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie udostępniania wód termalnych w Polsce ze środków NFOŚiGW.

Terminy składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od r. do  r.
Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Sposób przygotowania wniosków:

Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”.

Środki przeznaczone w naborze:
Fundusz przeznacza na nabór 1 000 000,00 zł.
Forma dofinansowania:
Dotacja
Wysokość dofinansowania:
Do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 100 000,00 zł zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie naboru.

Zakres finansowania:

Koszty związane z wykonaniem projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

UWAGA:

Rekomendacje i zalecenia dotyczące projektowania robót geologicznych w celu udostępnienia wód termalnych w Polsce znajdują się w pliku: „Załącznik nr 3 pp rekomendacje do prg aktualizacja 2021” zamieszczonym na stronie internetowej:

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się w zakładce Nasze Programy