# # # # # # A A A

Doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważanych awarii – zakończono ocenę wniosków i zaplanowano pomoc

13.07.2021
SAmochód ratowniczo-gaśniczy

Zakończyła się procedura oceny wniosków wytypowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu (zgodnie z zapisami § 7 ust. 2 Regulaminu naboru) wg kryteriów dostępu oraz zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii realizowanych przez państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (tj. Komendy Miejskie PSP, Komendy Powiatowe PSP).

Lista wniosków spełniających warunki do dofinansowania