# # # # # A A A

Doradcy energetyczni na Targach GreenPOWER

24.04.2018

W dniach 23-26 kwietnia 2018 r. na MTP w Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPOWER 2018. Targi gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów OZE, jest to dobra okazja by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.

Na Targach dostępne są ekspozycje produktów, usług i rozwiązań z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz technologii energooszczędnych.

Na stoisku Ministerstwa Energii dostępny jest także punk konsultacyjny Zespołu Doradztwa Energetycznego WFOŚiGW w Poznaniu, na którym uczestnicy Targów mogą uzyskać wiedzę z zakresu możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, proekologicznych rozwiązań, termomodernizacji, klastrów energii, pojazdów elektrycznych itp. Punkt realizowany jest w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

 

ZDE