# # # # # A A A

Doradcy Energetyczni na Zjazdach Subregionalnych dla samorządów

28.01.2016
Doradcy Energetyczni na Zjazdach Subregionalnych dla samorządów

W czwartek 28 stycznia przedstawiciele Zespołu Doradców Energetycznych Ireneusz Ratajczak i Łukasz Dranikowski uczestniczyli w Zjeździe Subregionalnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie WOKISS. Spotkanie, które odbyło się w Pałacu w Pakosławiu było dedykowane włodarzom samorządowym oraz pracownikom urzędów.

Podczas zjazdu Łukasz Dranikowski wygłosił prezentację pt.” Współpraca WFOŚiGW w Poznaniu z samorządami w zakresie doradztwa energetycznego i źródeł finansowania w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE.” W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów wykazywali duże zainteresowanie działaniami w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz współpracą z Doradcami Energetycznymi. W lutym planowane są kolejne Zjazdy Subregionalne w Chodzieży, Stęszewie, Żerkowie oraz Ślesinie. Reprezentanci Zespołu Doradców Energetycznych będą ich aktywnymi uczestnikami.

 

Logo ZDE