# # # # # A A A

Doradcy na Szczycie Gospodarczym w Siedlcach

01.10.2019

Już po raz piąty na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach miał miejsce Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2019. Organizatorem wydarzenia było Europejskie Centrum Biznesu. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W ramach zaplanowanych debat przeprowadzono dyskusje ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej gospodarki pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej, otoczenia makroekonomicznego, bezpieczeństwa (gospodarczego, energetycznego, finansowego), jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Inauguracją pierwszego dnia obrad była uroczysta Gala podczas której zostały wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”. Drugiego dnia wydarzenia Doradcy Energetyczni WFOŚiGW w Poznaniu udzielali konsultacji na temat wsparcia finansowego w zakresie energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej w ramach jednego z dostępnych stanowisk.