# # # # # A A A

Doradcy promują energooszczędność wśród Wielkopolan

05.10.2016
Doradcy promują energooszczędność wśród Wielkopolan

W sobotę, 1 października 2016 r. Łukasz Dranikowski i Maciej Kołowski z Zespołu Doradców Energetycznych uczestniczyli w II Festynie Ekologicznym, który odbył się na kórnickim rynku. Impreza została zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, a w trakcie jej trwania odbyły się liczne warsztaty, występy oraz gry i zabawy dla dzieci.

 

Celem festynu była promocja lokalnych podmiotów oraz propagowanie postaw ekologicznych wśród społeczności lokalnej. Na stoisku WFOŚGW w Poznaniu, Doradcy Energetyczni rozmawiali z mieszkańcami nt. gospodarki niskoemisyjnej, poprawy jakości powietrza, racjonalnego wykorzystania energii oraz możliwości finansowania inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej.

Duża frekwencja na wydarzeniu pokazała zainteresowanie kórniczan tematyką ochrony środowiska i była kolejnym etapem zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

Opr. Łukasz Dranikowski
05.10.2016

Logo ZDE