# # # # # A A A

„Doradztwo energetyczne – wsparcie dla niskoemisyjnej gospodarki” – konferencja WFOŚiGW w P-niu

19.04.2017

25 kwietnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, WFOŚiGW w Poznaniu organizuje w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” regionalną konferencję skierowaną do przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego, pn. „Doradztwo energetyczne – wsparcie dla niskoemisyjnej gospodarki”. Tematem konferencji będą m.in. założenia Projektu Doradztwa Energetycznego, współpraca Doradców Funduszu z beneficjentami, źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE oraz koncepcja klastrów energetycznych i gmin samowystarczalnych energetycznie. Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość uczestników jest ograniczona, jednakże z uwagi na dostępność wolnych miejsc zgłoszenia są w dalszym ciągu przyjmowane za pośrednictwem adresu mailowego: doradztwo@wfosgw.poznan.pl. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 21 kwietnia do godz. 10:00.

Logo ZDE