# # # # # A A A

Dużo energii w Gnieźnie na zakończenie lata!

28.08.2017

Imprezą towarzyszącą tegorocznych XIX Wojewódzko-Archidiecezjalnych Dożynek Wielkopolskich, które odbyły się 27.08.2017 r. w Gnieźnie, były Wielkopolskie Dni Energii (WDE) 2017. Celem wydarzenia jest propagowanie idei stosowania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, racjonalnego wykorzystania energii oraz szeroko pojętej gospodarki niskoemisyjnej. Organizatorem WDE był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, przy wsparciu finansowym  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie miało formę festynu, uczestniczyły w nim całe rodziny. Dzieci wzięły udział w zajęciach plastycznych, każdy uczestnik otrzymał nagrodę. Dorośli mogli skorzystać z punktu konsultacyjnego, w którym Doradcy Energetyczni informowali o możliwościach inwestycji w odnawialne źródła energii oraz sposobach finansowania tych inwestycji.

 

Logo ZDE