# # # # # A A A

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Wielkopolsce

07.11.2016
Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Wielkopolsce

Jeden z dwóch OSD z terenu Województwa Wielkopolskiego, Energa-Operator SA, zorganizował w dniu 7 listopada b.r. w Licheniu seminarium dla samorządów. Zakres merytoryczny spotkania obejmował m.in. omówienie dobrych praktyk i współpracy operatora systemu dystrybucyjnego z przedstawicielami samorządów terytorialnych w takich obszarach jak inwestycje w sieciową infrastrukturę energetyczną czy proces przyłączania do sieci prosumentów.

W seminarium wzięli udział Doradcy Energetyczni, którzy opiekują się gminami z obszaru działalności Energa-Operator. Omówiono ofertę programów priorytetowych dedykowanych wsparciu finansowemu inwestycji w infrastrukturę energetyczną oraz możliwości skorzystania z pomocy doradców. Na zakończenie odbyła się sesja dyskusyjna, podczas której samorządy miały okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Spotkanie zaowocowało ciekawymi kontaktami i planami do dalszych działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu efektywności energetycznej.

 

Logo ZDE