# # # # # A A A

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Poznaniu

15.05.2019

W piątek, 10 maja w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu odbył się Dzień Otwarty Funduszy Europejskich. W ramach Dnia Otwartego zainteresowane osoby mogły odwiedzić punkt konsultacyjny Projektu Doradztwa Energetycznego i skorzystać z porad doradców energetycznych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Była to również okazja do zapoznania się z samym Projektem Doradztwa, który jest realizowany na terenie całego kraju właśnie dzięki Funduszom Europejskim. Projekt nosi nazwę „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie i jest w całości finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Wydarzenia związane z Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich, jak również obchodzonym z nimi w tym roku 15-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej odbywały się w każdym regionie Polski dniach 10-12 maja.